bagland


Galleri Udengaard


info@galleriudengaard.dk  //  22 16 91 25Besøg vores facebook side og se flere billeder


”bagLAND”                                                                                                                                       


*Et fælles udstillingsprojekt af


Marianne Markvad & Lisbeth Thingholm


2. februar  -  8. marts  2014


Inspireret af begrebet bagland, opstår der mellem de to kunstnere et interessant med- og modspil.

Værkernes struktur, tredimensionalitet, stramhed og enkelthed skaber en spændende dialog,

og med fotografiet som udgangspunkt eksperimenteres der med akvarel, collage, tegning, foto og videoprojektion.Pressemeddelelse:


Galleri Udengaard Projekt er glad for at kunne præsentere ”bagLAND” et fælles udstillingsprojekt af kunstnerne

Marianne Markvad og Lisbeth Thingholm.

Inspireret af begrebet ”bagland” undersøger kunstnerne, med hvert deres fokus, motivationer og kulisser for menneskelig aktivitet. Hvor Thingholm forholder sig til begrebet på et personligt og relaterende plan, ser Markvad på nogle mere

overordnede strukturelle linjer. Men begge kunstnere sætter deres psykologiske aftryk i transformationen fra foto til værk.


De møder hinanden i det fotografiske univers. Alle værker har basis i egne fotografier, og fotoet er en forudsætning for kunstværket. De undersøger forskellige muligheder både i teknik og udtryk, i en arbejdsproces hvor præcision og håndværk sættes højt. Ved hjælp af fotoet fastholdes ”øjeblikket” på steder og situationer, der fascinerer.

Kunstnerne præsenterer udstillingen

*Begge kunstnere har en interesse for dagligdagens scenografi samt det kulturelle og menneskeskabte landskab. Således oplever de et kunstnerisk slægtskab i det undersøgende blik på de hverdagslige, menneskelige vilkår.


Lisbeth Thingholms del af projektet består af tre dele.

Første del er 100 monokrone akvareller, alle med formatet 23 x 31 cm og ophængt i blokke.

Motiverne er huse på landet og i mindre byer. Inspireret af de historier, de bærer, er husene udvalgt fordi de signalerer ydmyghed, grimhed, hverdag, forfald etc…

Anden del er en serie akvareller i forskellige størrelser af stynede popler, der står som en slags skulpturelle erindringsstøtter.

Der er forfald, forgængelighed og fortid over både husene og poplerne. Ligesom man nu er begyndt at registrere og vedligeholde poplerne,

forsøges der fra politiske side at holde liv i yderområderne i Danmark, eller i hvert fald diskuteres emnet.

Tredje del består af fem kuglepenstegninger i kæmpeformat (200x300 cm) udført efter snapshots, taget med engangskamera af

kunstnerens søn, da han var 5 år. Personen på billederne er kunstnerens mor – de bliver dermed private og lægger sig i forlængelse af 90ernes kunstfotos, men med dagligdagens virkelighed set gennem tegningens flimrende skraveringsfilter med den sløring og afstand, det giver.


Marianne Markvad beskæftiger sig i projektet med sit eget bagland – Aarhus.

Med fotos af forskellige boligområder, fra forstadens betonbyggeri til arkitekttegnede villaer ved vandet, undersøger Markvad

bydelenes arkitektoniske rum og deres struktur, der som en fysisk betingelse sætter rammer for vores liv og muligheder.

De er med til at angive handlemønstre for den enkelte og for fællesskabet, og påvirker derfor  direkte og/eller indirekte

dannelsen af vores identitet

Fotografiet, der accepteres som en slags sandhed og som umiddelbart repræsenterer den virkelige verden, udgør grundmaterialet i Markvads tredimensionelle videoprojektioner og collager. De er sammenklippet af fotos fra de forskellige bydele, og der skabes en ny bearbejdet

virkelighed med fiktive fortællinger.

Den kompleksitet, der opstår, sætter fokus på flere lag i billedet og refererer dermed til det multidimensionale rum, vi lever i i dag.


Udstillingen blev støttet af Søgaard EjendommeGalleri Udengaard  / info@galleriudengaard.dk  / +45 22 16 91 25